Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:28. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 28/2018/OP/5)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. M. a E. P., a to dle GP č. 4298-147/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 5611 – ost. plocha, ostatní komunikace oddělen díl ve výměře 41 m2 nově označený jako p. č. 5611/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 41 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umožnění přístupu a příjezdu k soukromému pozemku p. č. 5568 – zahrada u byt. domu na p. č. 5564 v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou ve výši 800 Kč/m2, tj. celkem ve výši 32.800 Kč platná sazba DPH
Hlasování:Schváleno
Pro (22):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc.
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (4):MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomeni (1):Mgr. Jaromír Brychta

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz