Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:28. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 28/2018/OP/5)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4340-42/2018 pro rozdělení pozemku takto:

- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 7310/2 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 378 m2a dále z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/5 ve výměře 94 m2do vlastnictví p. J. V.
- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 7310/3 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 374 m2a dále z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/6 ve výměře 100 m2do vlastnictví manželů R. a I. F. (SJM).
- z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/4 - trvalý travní porost ve výměře 951 m2do vlastnictví p. P. J.
- vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
- za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 platná sazba DPH úhrada souvisejících nákladů.
Hlasování:Schváleno
Pro (22):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc.
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (4):MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomeni (1):Mgr. Jaromír Brychta

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz