Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:29. zasedání zastupitelstva města
Bod:7. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017, Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 (jednací číslo: 29/2018/OF/1)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání:
- Schvaluje Hospodaření města za rok 2017 – Závěrečný účet města bez výhrad
- Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad
Hlasování:Schváleno
Pro (19):Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc.
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (1):Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluveni (7):Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz