Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:29. zasedání zastupitelstva města
Bod:11. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou (jednací číslo: 29/2018/star/9)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na 27.
Hlasování:Schváleno
Pro (19):Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc.
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (1):Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluveni (7):Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz