Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:3. Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – částečná revokace usnesení (jednací číslo: 30/2018/ORUP/3)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení Usn. 20/2017/ORÚP/25 ze dne 23.03.2017 ve věci Změny č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení.

- Původní usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm. a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

- se mění na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm. a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (25):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (1):Mgr. Jaromír Brychta

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz