Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287, v souladu s uzavřenou Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016, a to část pozemku p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár dle zhotoveného GP pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č. 4355-44/2018:

- odděleného dílu ve výměře 585 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/13, zastavěná plocha
- odděleného dílu ve výměře 14 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/14, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 134 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/15, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 73 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/16, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 63 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/17, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 84 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/18, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 29 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/19, orná půda

- vše v k. ú. město Žďár v celkové výměře 982 m2 - za účelem výstavby novostavby objektu – bytového domu v lokalitě Klafar II, ul. Sázavská, ZR 3
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, tj. v celkové výši 2.113.264 Kč bez DPH 21% sazba DPH, tj. celkem 2.557.049 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, v předloženém znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (25):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (1):Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz