Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Klafar, ul. U Křížku, ZR 3, v souladu se schválenými Pravidly postupu při prodeji pozemků pro RD a Závaznými regulativy pro výstavbu RD (schváleno v RM dne 25. 6. 2018), a to:

- p. č. 774/94 – orná půda ve výměře 1 016 m2 k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů J. a M. Š. ZR – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 2.033.016 Kč včetně DPH
- p. č. 774/95 – orná půda ve výměře 932 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů Ing. J. a MUDr. J. K. (SJM), ZR – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH
- p. č. 774/96 – orná půda ve výměře 932 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. Z.W. Újezd – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH
- p. č. 774/97 – orná půda ve výměře 941 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. L. K. Svratouch – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.882.941 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva v předloženém znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (24):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (1):Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasovali (1):Michal Olšiak
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz