Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví p. J. K. Veselíčko, a to dle GP č. 233-89/2018 ze dne 23. 8. 2018 pro vyznačení budovy, vyznačení změny obvodu budovy, rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků: z pův. pozemku p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu ve výměře 71 m2, nově označeného jako p. č. 929/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 71 m2 a zároveň i odděleného dílu „b“ ve výměře 12 m2, nově sloučeného do p. č. st. 94/1 – zastavěná plocha nově ve výměře 658 m2 a dále z pův. p. č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha odděleného dílu ve výměře 23 m2 nově označeného jako p. č. 1682/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 23 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (v celkové výměře 104 m2) – za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku u RD č.p. 52 Veselíčko – část pozemku zastavěna RD, část tvoří přístup, zahrada, dvůr.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 57.805 Kč, tj. 545,33 Kč/m2
Hlasování:Schváleno
Pro (26):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz