Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 866-98/2018 ze dne 27. 8. 2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků z části pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nově odděleného dílu ve výměře 7 m2 a označeného jako p. č. 570/466 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů MVDr. I. A D. H. (SJM), ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku a realizaci výstavby výtahu pro zdravotně postiženého občana u ŘRD č.p. 405 na p. č. 570/286 v k.ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2 platná sazba DPH

a dále odprodej navazující části z pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha, nově odděleného dílu ve výměře 7 m2, označeného jako p. č. 570/467 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 72, ZR 2 do vlastnictví pí L. A., ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2
Hlasování:Schváleno
Pro (26):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz