Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 m2 a části pozemku p. č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice Veselská, do vlastnictví společnosti LENOX INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 26260212 - za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH, tj. za kupní cenu ve výši 6.776 Kč/m2 včetně DPH), celkem ve výši 1.870.176 Kč včetně 21% DPH

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (22):Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (2):Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Roman Vorálek
Nehlasovali (2):MUDr. Radek Černý, Ing. Vladimír Novotný
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz