Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:4. Strategie Centrum (jednací číslo: 30/2018/ORÚP/MA/5)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál STRATEGIE CENTRUM.
Hlasování:Neschváleno
Pro (12):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý
Zdrželi se (12):Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz