Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

2. zasedání zastupitelstva města (18. 12. 2014)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy2/zapis-z-2.-zasedani

1Rozpočtové opatření č.10/2014 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Osadní výbory a zastupování města Zastupitelstvo města se usnáší, že o níže uvedených personálních otázkách bude hlasovat veřejně. Zastupitelstvo města po projednání problematiky…
Schváleno Pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Návrh rozpočtu města na rok 2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2015.
Schváleno Pro: 17, proti: 1, zdrželo se: 9
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč na krytí investičních akcí.
Schváleno Pro: 15, proti: 9, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití stávajícího KTK úvěru na krytí investičních výdajů.
Schváleno Pro: 25, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2015-2019.
Schváleno Pro: 26, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města vyřazuje bod vzetí na vědomí Investičního výhledu na roky 2015 - 2017.
Schváleno Pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz