Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

5. zasedání zastupitelstva města (14. 5. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy2/zapis-z-5.-zasedani-zastupitelstva-mesta-zdaru-nad-sazavou

1Finanční dary z Kraje Vysočina na rok 2015 a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň…
Neschváleno Pro: 10, proti: 8, zdrželo se: 7
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí…
Schváleno Pro: 20, proti: 4, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
2Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár n.S. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou včetně úprav navržených finančním…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
3Odměny členům ZM Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.…
Neschváleno Pro: 1, proti: 12, zdrželo se: 11
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.…
Neschváleno Pro: 0, proti: 15, zdrželo se: 10
Detail
4Rozpočtové opatření č. 4/2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 včetně dodatku se snížením položky 6X.09 Místní správa – limit osobních…
Neschváleno Pro: 7, proti: 17, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 17, proti: 2, zdrželo se: 4
Detail
5Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1 J.P. Brno a podílu o velikosti id. 1 O.P., Brno, k pozemku p. č.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1I. P. ZR a podílu o velikosti id. 1 A.P.,ZR, k části pozemku p. č. 399 –…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/6 D.T. Praha, k následujícím pozemkům: p. č. 8039 – orná půda ve výměře…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/3 E.S. Adolfovice pod Pradědem, podílu o velikosti id. 1/3 K. K.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9063/3 –…
Schváleno Pro: 21, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví manželů R.V. a V.V. (SJM), ZR, postavené na pozemku p. č. 2925/5 -…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
7Zastupování města Žďár nad Sázavou ve spol. SATT a.s. Zastupitelstvo města po projednání: Rozhoduje, že o návrhu zástupců města Žďáru nad Sázavou ve společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou,…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Mgr. Jaromíra Brychtu z funkce člena představenstva SATT a.s.
Schváleno Pro: 15, proti: 8, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana JUDr. Miloše Jirmana z funkce člena představenstva SATT a.s.
Schváleno Pro: 14, proti: 8, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Vladimíra Novotného z funkce člena představenstva SATT a.s.
Schváleno Pro: 14, proti: 8, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Rostislava Dvořáka z funkce člena dozorčí rady SATT a.s.
Schváleno Pro: 14, proti: 6, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Rudolfa Voráčka z funkce člena dozorčí rady SATT a.s.
Schváleno Pro: 16, proti: 7, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou, pana Ing. Josefa Klementa do funkce…
Schváleno Pro: 14, proti: 7, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Radka Zlesáka do funkce člena…
Schváleno Pro: 15, proti: 8, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana MUDr. Jana Mokříše do funkce člena…
Schváleno Pro: 15, proti: 8, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě SATT a.s. a…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Martina Mrkose do funkce člena…
Schváleno Pro: 16, proti: 3, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana JUDr. Miloše Jirmana do funkce…
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Vladimíra Novotného do funkce…
Schváleno Pro: 23, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
8Zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 24.3.2015, 21.4.2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolních výborů ze dne 24. 3. 2015 a 21. 4. 2015.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
9Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár n.S. – změna Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 4. 2015.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12. 5. 2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 12. 5. 2015.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz