Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

8. zasedání zastupitelstva města (22. 10. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/8.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Petrast, a.s. se…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu a odprodej pozemků s doplatkem rozdílu hodnoty, a to dle zhotoveného GP č. 3866-36/2015 ze dne 10.…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků ve vlastnictví ČR a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi J. H. ZR – jako povinným a městem Žďár…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi L. S. Vatín . – jako povinným a městem…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi I. M., ZR a B. V. Chotěboř – jako…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Odpis nedobytných pohledávek Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v částce 148 000 Kč dle předloženého návrhu …
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Žádost o dotaci „Terénní práce v lokalitě ZR 3“ Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotací v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2016 u Rady vlády ČR…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Rozpočtové opatření č. 7/2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Zápis z kontrolního výboru dne 23. 9. 2015 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23. 9. 2015
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Zápis ze zasedání finančního výboru Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 20. 10. 2015.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz