Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

9. zasedání zastupitelstva města (26. 11. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/9.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Rozpočtové opatření č. 8 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČOCHTANKLUBU – potápěči,…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p.F.O. ZR, a to dle návrhu GP č.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu 2c) na příští zasedání zastupitelstva města.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 5
Detail
1. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu parkoviště, uzavřenou mezi p. M. B. Velké Meziříčí, manžely M.M. a p.L.M. Nížkov a…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí nemovitostí – areál školy na ul. Komenského 8, ZR 3, z vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi…
Schváleno Pro: 24, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
3Změna Zásad transparentnosti města Žďáru nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.
Neschváleno Pro: 11, proti: 14, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.
Neschváleno Pro: 13, proti: 11, zdrželo se: 2
Detail
4Dotační programy r. 2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2016 v předloženém znění: KULTURA 2016 - 900 tis. Kč…
Neschváleno Pro: 11, proti: 15, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2016 v předloženém znění: KULTURA 2016- 1 100 tis. Kč…
Neschváleno Pro: 4, proti: 16, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2016 v předloženém znění: KULTURA 2016 - 900 tis. Kč …
Schváleno Pro: 24, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
5Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ ve Žďáře nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
6Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz