Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

10. zasedání zastupitelstva města (17. 12. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/10.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Pravidla oceňování osobností města Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla udělování ceny města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Revokace usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 1. 2015 č. j. 9/2015/ŠKS/5 s tím, že z uvedeného…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Veřejnoprávní smlouva se společností Santa-G, s. r. o. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na krytí ztráty z provozu…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Rozpočtová opatření č. 9 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Návrh rozpočtu města na rok 2016 Zastupitelstvo města ukládá radě města zvážit placení poplatku za www.lepsimisto.cz a zabývat se systémem www.incity.cz.
Neschváleno Pro: 12, proti: 6, zdrželo se: 9
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: - Schvaluje rozpočet města na rok 2016 - Bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020
Schváleno Pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Pravidla tvorby a čerpání položky osadní výbory z rozpočtu města Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění, kdy se z…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
9Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz