Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

11. zasedání zastupitelstva města (28. 1. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/11.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje OZV, kterou se vydává Požární řád města.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů P.aB.Š. (SJM), Nové…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Státního…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6463 – orná…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 – ostatní…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Veřejnoprávní smlouvy, dotační program „Obnova kulturních památek“ Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – I,…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, v předloženém znění.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz