Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

14. zasedání zastupitelstva města (12. 5. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/14.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Veřejnoprávní smlouva – Svaz českých filatelistů Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Svazem českých filatelistů, z. s. – Klubem…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Udělení ocenění města Žďár n. S. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
3Veřejnoprávní smlouva - Spolek SE.S.TA Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 –…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2015 Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo všemi počtem 21 hlasů, že účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů: 1.Zpráva…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Rozpočtové opatření č. 3/2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Vyhlášení dotačního programu Podpora prorodinné politiky Zastupitelstvo města po projednání vyhlašuje dotační program „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ dle předloženého materiálu.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MTeZ s.r.o. se sídlem…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. K.V. Nové Město na Moravě, a…
Schváleno Pro: 17, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. L.S. ZR, a to části p. č. 8701…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. K. Brno (podíl id. 1) a Mgr. I…
Schváleno Pro: 17, proti: 2, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. MVDr. B. V. Benátky nad Jizerou,…
Schváleno Pro: 18, proti: 2, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910358 - D a Dohody o změně smlouvy č. 9255910524 – D, které budou uzavřeny…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje nevyužití předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku, zřízeného dle kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2012, právní…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1952/3 –…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5323 – orná…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Inventarizace za rok 2015 - vyřazení majetku a odpis pohledávek Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 Kč z účetní a majetkové evidence dle…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Návrh na vydání ÚP města Žďár n. S. opatřením obecné povahy Zastupitelstvo města stahuje projednání bodu 9 Návrh na vydání Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.
Neschváleno Pro: 12, proti: 10, zdrželo se: 1
Detail
a) Zastupitelstvo města po projednání rozhoduje (podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů …
Neschváleno Pro: 11, proti: 5, zdrželo se: 7
Detail
10Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz