Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

16. zasedání zastupitelstva města (8. 9. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/16.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou o velikosti id. 1 p. I. P. ZR a podílu o velikosti…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí z vlastnictví fyzických osob – viz níže do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - dle…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: • Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 657 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ul. Hrnčířská Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská Zastupitelstvo města vědomo si své odpovědnosti za vzhled města…
Neschváleno Pro: 10, proti: 9, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1 – ulice Hrnčířská v předloženém znění 2.…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 4
Detail
3Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ Zastupitelstvo města se seznámilo s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“, které…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Rozpočtové opatření č. 5/2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 s výjimkou položky 363.4. Územní plán, studie ve výši 450 tis. Kč.
Schváleno Pro: 21, proti: 3, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje položku rozpočtového opatření č. 5/2016 363.4 Územní plán, studie ve výši 450 tis. Kč.
Schváleno Pro: 15, proti: 3, zdrželo se: 6
Detail
5Partnerská smlouva s německým partnerským městem Schmölln Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Smlouvy o spolupráci mezi zastupitelstvy města Žďár nad Sázavou v České republice a města Schmölln…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Žádost o změnu č. 4 ÚP města Žďár nad Sázavou za období 1 – 8/ 2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: •Návrh p. Pavla Krčála na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: •Návrh p. Vladimíra Novotného a Milady Novotné na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje: • Návrh p. Marie Pokorné na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje: •Návrh Ing. Libora Pospíšila na pořízení změny územního plánu Źďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183…
Schváleno Pro: 23, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje: •Návrh Ing. Jaroslava Hajátka, Ivety Hajátkové, JUDr. Vlasty Pavlíčkové a Reginy Řetické na pořízení…
Schváleno Pro: 21, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
8Návrh na vydání Územního plánu Žďár nad Sázavou opatřením obecné povahy Zastupitelstvo města po projednání: I. Ověřilo před vydáním územního plánu Žďár nad Sázavou jeho soulad s Politikou územního rozvoje České republiky…
Schváleno Pro: 17, proti: 1, zdrželo se: 6
Detail
9Strategie rozvoje města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Strategii rozvoje města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění – opatření C1.3 nově zní „Vyvedení dopravy…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou v předloženém znění.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Seznámení se stížnostmi a peticemi
12Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz