Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

17. zasedání zastupitelstva města (10. 11. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Rezignace členů OV Stržanov, návrh nových členů Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Osadního výboru Stržanov a vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnost v osadním výboru. …
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Dotační programy pro sociální oblast Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačních programů: - Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb - Dotace pro podporu…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Pověření PO Sociální služby Zastupitelstvo města schvaluje následující usnesení: Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že prostředky poskytnuté Sociálním službám města Žďár nad…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Komunitní plán Sociálních služeb Zastupitelstvo města se seznámilo s postupem prací na aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. Zastupitelstvo města…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Rozpočtové opatření č. 6/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Návrh na zhodnocení finančních prostředků Zastupitelstvo města v souladu s návrhem Finančního výboru ukládá vedení města prověřit další možnosti investování finančních prostředků z Fondu…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
7Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 1363, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1877 na…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1901 na…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 735/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 453 na…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT a.s. se sídlem…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 8008/1, orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - prodej pozemku p. č. 8026/3, orná půda ve výměře 885 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů L. a Z. Š., a to dle…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. D., ZR 3, a to dle…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 31. 3. 2016 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9035 – orná…
Schváleno Pro: 21, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města nebude projednávat bod 7.k na jednání dnešního zastupitelstva.
Neschváleno Pro: 5, proti: 5, zdrželo se: 13
Detail
k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Neschváleno Pro: 13, proti: 2, zdrželo se: 8
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Neschváleno Pro: 8, proti: 9, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nakladače NAR 120P v pořizovací ceně 139.392,- Kč a dále zastupitelstvo města schvaluje uzavření…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku, uvedeného v příloze č. 12, v celkové výši 66.108,-- Kč.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Prodej pozemků v lokalitě Klafar II – C1- ul. Hrnčířská Zastupitelstvo města s ohledem k malému zájmu prozatím odkládá další prodej pozemků na RD v lokalitě Klafar III. Zastupitelstvo města ukládá radě…
Neschváleno Pro: 9, proti: 13, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje: 1.Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1 – ulice Hrnčířská v předloženém znění 2…
Schváleno Pro: 21, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
9Návrh zapojení města Žďáru n. S. do MA21 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21).
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
10Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2017 v předloženém znění: KULTURA 2017 - 860 tis. Kč…
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
11Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz