Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

19. zasedání zastupitelstva města (26. 1. 2017)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb", včetně VPS Zastupitelstvo města schvaluje hlasování v bodě 1. programu zastupitelstva města po jednotlivých příjemcích dotace.
Neschváleno Pro: 7, proti: 7, zdrželo se: 7
Detail
Zastupitelstvo města, po seznámení se s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
2Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - prodej pozemku p. č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z…
Schváleno Pro: 20, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 8468 – ostatní…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/6 paní I. S. Veselí nad Moravou, podílu o velikosti id. 4/6 p. S. S. Bílek a podílu…
Schváleno Pro: 17, proti: 0, zdrželo se: 5
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 19.3.2012 uzavřena…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Stržanov, a to: komunikace v k. ú. Stržanov na pozemcích,…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí části pozemku p. č. 2158/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označené v souladu s geometrickým plánem č.…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Odměny členům zastupitelstva města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení měsíčních odměn členům ZM podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Vzor veřejnoprávní smlouvy k zadávání VZ malého rozsahu a dobrovolnými svazky obcí Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy (VPS) k zadávání zakázek malého rozsahu pro svazky obcí ORP Žďár nad Sázavou…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Různé Zastupitelstvo města ukládá radě města rozhodnout o zastavení přípravy projektu Centra sociálních služeb v lokalitě ul. Dvořákova a hledat jinou…
Neschváleno Pro: 7, proti: 8, zdrželo se: 4
Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz