Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

25. zasedání zastupitelstva města (14. 12. 2017)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 (zastavěná plocha a…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. J. L. ZR 7, zapsaných v katastru…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. R. B. a L. B. DiS, (SJM…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s.,…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 5
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020 Zastupitelstvo města pro projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020 vyjma bodu 4.2 –…
Neschváleno Pro: 8, proti: 6, zdrželo se: 9
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020.
Schváleno Pro: 17, proti: 0, zdrželo se: 6
Detail
3Rozpočtové opatření č. 8/2017 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Rozpočet města na rok 2018 Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení položky Financování – Převod neukončených akcí předchozího roku o 7 mil. Kč a zařazení výdajové položky 37.10…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Schvaluje rozpočet města na rok 2018 v upraveném znění Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022 v…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 6
Detail
5Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz