Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

28. zasedání zastupitelstva města (17. 5. 2018)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích s účinností od 01.07…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného pr Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č.1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 201 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“ osobám a ve…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Veřejnoprávní smlouvy – dotace Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Majetkoprávní jednání 1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9035 –…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby jednalo se společností Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, Měřín o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. M. a E. P., a to dle…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, která byla dne 26. 3. 2018 uzavřena mezi…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011,…
Schváleno Pro: 18, proti: 4, zdrželo se: 0
Detail
7Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 2. Zastupitelstvo města…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Rozpočtové opatření č. 3/2018 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz