Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasoval Mgr. Tomáš Martinec (ČSSD)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
25. 6. 2015 1 Destinace Koruna Vysočiny Zdržel seZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve… Schváleno Detail
25. 6. 2015 2 Majetkoprávní úkonyProZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 –ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne… Schváleno Detail
25. 6. 2015 2 Majetkoprávní úkonyProZastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a… Schváleno Detail
25. 6. 2015 2 Majetkoprávní úkonyProZastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3, ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ve znění dodatku č… Schváleno Detail
25. 6. 2015 2 Majetkoprávní úkonyProZastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro… Schváleno Detail
25. 6. 2015 3 Závěrečná zpráva UNESCOProZastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví… Schváleno Detail
25. 6. 2015 4 Přijetí finančního daruProZastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy Cooper-Standard… Schváleno Detail
25. 6. 2015 5 Veřejnoprávní smlouva Rada dětí a mládeže kraje VysočinaProZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina a městem… Schváleno Detail
25. 6. 2015 6 Závěrečný účet města Žďár n. S. za rok 2014ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Hospodaření města za rok 2014 – Závěrečný účet města bez výhrad. - Zprávu o… Schváleno Detail
25. 6. 2015 7 Účetní závěrka města Žďár n .S. za rok 2014ProZastupitelstvo města po projednání rozhodlo počtem 24 hlasů, že účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených… Schváleno Detail
25. 6. 2015 8 Pojištění odpovědnosti zastupitelů městaProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření pojištění odpovědnosti zastupitele města s Kooperativa pojišťovnou, a.s.,… Schváleno Detail
25. 6. 2015 9 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členů ZMProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM. Schváleno Detail
25. 6. 2015 10 Rozpočtová opatření č. 5/2015ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 včetně dodatku. Schváleno Detail
25. 6. 2015 11 Rozpočtová opatření č. 6/2015ProZastupitelstvo města vyřazuje bod č. 12 Rozpočtové opatření č. 6/2015 (dle původního programu) z programu jednání. Schváleno Detail
25. 6. 2015 12 Projekt Naše nemocniceProZastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru na pořízení artroskopické operační věže: - TOKOZ a.s., Santiniho 20/26,… Schváleno Detail
25. 6. 2015 13 VPS na poskytnutí dotace na obnovu kulturních památekProZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření: - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár… Schváleno Detail
25. 6. 2015 14 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďár n. S.ProZastupitelstvo města po projednání bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou. Schváleno Detail
25. 6. 2015 15 Zápis ze zasedání kontrolního výboruProtiZastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2015. Zastupitelstvo města po projednání… Neschváleno Detail
25. 6. 2015 15 Zápis ze zasedání kontrolního výboruProZastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2015. Zastupitelstvo města bere na… Schváleno Detail
25. 6. 2015 16 Zápis ze zasedání finančního výboruProZastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru. Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz