Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasoval Jaroslav Miklík (KSČM)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
26. 1. 2017 1 Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb", včetně VPSProZastupitelstvo města schvaluje hlasování v bodě 1. programu zastupitelstva města po jednotlivých příjemcích dotace. Neschváleno Detail
26. 1. 2017 1 Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb", včetně VPSProZastupitelstvo města, po seznámení se s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - prodej pozemku p. č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2 v k. ú. Město Žďár a… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/6 paní I. S. Veselí nad Moravou, podílu o velikosti id. 4/6 p. S.… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 19… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Stržanov, a to: komunikace v k. ú. Stržanov… Schváleno Detail
26. 1. 2017 2 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje nabytí části pozemku p. č. 2158/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označené v souladu s… Schváleno Detail
26. 1. 2017 3 Odměny členům zastupitelstva městaProZastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení měsíčních odměn členům ZM podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se… Schváleno Detail
26. 1. 2017 4 Vzor veřejnoprávní smlouvy k zadávání VZ malého rozsahu a dobrovolnými svazky obcíProZastupitelstvo města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy (VPS) k zadávání zakázek malého rozsahu pro svazky obcí… Schváleno Detail
26. 1. 2017 5 RůznéProZastupitelstvo města ukládá radě města rozhodnout o zastavení přípravy projektu Centra sociálních služeb v lokalitě ul. Dvořákova… Neschváleno Detail
15. 12. 2016 1 Strategický plán sociálního začleňováníProZastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu inkluze, který je integrální… Schváleno Detail
15. 12. 2016 2 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016ProZastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,… Schváleno Detail
15. 12. 2016 3 Návrh rozpočtu města na rok 2017ProZastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě příznivého vývoje daňových příjmů nad rámec rozpočtu roku 2017 navrhla… Neschváleno Detail
15. 12. 2016 3 Návrh rozpočtu města na rok 2017Zdržel seZastupitelstvo města po projednání: •Schvaluje rozpočet města na rok 2017 •Schvaluje přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na krytí… Schváleno Detail
15. 12. 2016 4 Darovací smlouva - Nemocnice Nové Město na MoravěProZastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na… Schváleno Detail
15. 12. 2016 5 Dodatek veřejnoprávní smlouvyProZastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi… Schváleno Detail
15. 12. 2016 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 6003, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2235 (objekt… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz