Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasoval Mgr. Zdeněk Navrátil (ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
6. 9. 2018 1 Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných… Schváleno Detail
6. 9. 2018 2 Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízeníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou za použití ustanovení § 55 odst.… Schváleno Detail
6. 9. 2018 3 Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – částečná revokace usneseníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení Usn. 20/2017/ORÚP/25 ze dne 23.03.2017 ve věci… Schváleno Detail
6. 9. 2018 4 Strategie CentrumZdržel seZastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál STRATEGIE CENTRUM. Neschváleno Detail
6. 9. 2018 4 Strategie CentrumProZastupitelstvo města po projednání schvaluje materiál STRATEGIE CENTRUM. Schváleno Detail
6. 9. 2018 5 Aktualizace Strategie rozvoje městaProZastupitelstvo města po projednání schvaluje aktualizaci Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou. Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníNehlasovalZastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008,… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníNehlasovalZastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníNehlasovalZastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníPro1. Zastupitelstvo města neschvaluje žádost manželů R. a E. L. ZR, o neuplatnění sankce vrácení části kupní ceny ve výši 50.000 Kč… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O. B. ZR a pí Z. B. Nové Město na… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 866-98/2018… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu usnesení ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností IWA, spol. s r.o. se sídlem… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníPro1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz