Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
22. 3. 2018 1 Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/městNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání bere na vědomí „Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst –… Schváleno Detail
22. 3. 2018 2 Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2018“ mezi… Schváleno Detail
22. 3. 2018 3 Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1… Schváleno Detail
22. 3. 2018 4 Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle… Schváleno Detail
22. 3. 2018 5 Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č.… Schváleno Detail
22. 3. 2018 6 Rozpočtové opatření č. 1/2018NehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Finanční vypořádání roku 2017 - Rozpočtové opatření č. 1/2018 Schváleno Detail
22. 3. 2018 7 Rozpočtové opatření č. 2/2018NehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje položku 361.11 – Dolní ComGate sociální zařízení ve výši 5 mil. Kč v rozpočtovém… Schváleno Detail
22. 3. 2018 8 Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018NehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č.… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitostí - směnu pozemků, a to: - p. č. 7970 – orná půda… Schváleno Detail
8. 2. 2018 3 Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad SázavouNehlasovala1.Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 2… Schváleno Detail
2. 11. 2017 7 Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpadNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování,… Schváleno Detail
2. 11. 2017 17 Rozšíření účelu poskytnutého úvěruNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu poskytnutého úvěru formou dodatku ke smlouvě o úvěru dle návrhu… Schváleno Detail
2. 11. 2017 18 Rozpočtové opatření č.7/2017NehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 včetně dodatku. Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý… Neschváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to p. č. 637/2 – trvalý travní porost ve… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře… Neschváleno Detail
23. 3. 2017 16 Majetkoprávní jednáníNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru… Schváleno Detail
15. 12. 2016 4 Darovací smlouva - Nemocnice Nové Město na MoravěNehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na… Schváleno Detail
15. 12. 2016 5 Dodatek veřejnoprávní smlouvyNehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz