Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
28. 1. 2016 1 Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád městaNepřítomnaZastupitelstvo města po projednání schvaluje OZV, kterou se vydává Požární řád města. Schváleno Detail
28. 1. 2016 2 Majetkoprávní jednáníNepřítomnaZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů P.aB… Schváleno Detail
28. 1. 2016 2 Majetkoprávní jednáníNepřítomnaZastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi… Schváleno Detail
28. 1. 2016 2 Majetkoprávní jednáníNepřítomnaZastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve… Schváleno Detail
28. 1. 2016 2 Majetkoprávní jednáníNepřítomnaZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
28. 1. 2016 2 Majetkoprávní jednáníNepřítomnaZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
28. 1. 2016 3 Veřejnoprávní smlouvy, dotační program „Obnova kulturních památek“NepřítomnaZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz