Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
22. 3. 2018 7 Rozpočtové opatření č. 2/2018ProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, včetně dodatku, mimo položky 35.04 – Technické… Neschváleno Detail
22. 3. 2018 7 Rozpočtové opatření č. 2/2018ProtiZastupitelstvo města schvaluje rezervaci finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč z Fondu správy finančních prostředků na velké… Neschváleno Detail
2. 11. 2017 3 Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018ProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v předloženém znění: KULTURA… Schváleno Detail
2. 11. 2017 6 Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadůProtiZastupitelstvo města stahuje tento materiál z dnešního jednání zastupitelstva. Neschváleno Detail
2. 11. 2017 6 Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadůProtiZastupitelstvo města bere na vědomí informace o plánu vybudování a společném využívání překládacích stanic odpadu. … Neschváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceProtiZastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n. S.“, zaměřenou na výměnu stávajícího… Neschváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceProtiZastupitelstvo města ukládá vedení města, aby v budoucnu bylo dle této studie Revitalizace sportovní zóny postupováno. Neschváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProtiZastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý… Neschváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProti1. Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje zrušení předkupního práva města k nemovitostem – pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná… Neschváleno Detail
23. 3. 2017 17 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných ProtiZastupitelstvo města stahuje bod č. 17 z tohoto jednání. Schváleno Detail
26. 1. 2017 1 Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb", včetně VPSProtiZastupitelstvo města schvaluje hlasování v bodě 1. programu zastupitelstva města po jednotlivých příjemcích dotace. Neschváleno Detail
26. 1. 2017 5 RůznéProtiZastupitelstvo města ukládá radě města rozhodnout o zastavení přípravy projektu Centra sociálních služeb v lokalitě ul. Dvořákova… Neschváleno Detail
10. 11. 2016 7 Majetkoprávní jednáníProtik) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Neschváleno Detail
10. 11. 2016 8 Prodej pozemků v lokalitě Klafar II – C1- ul. HrnčířskáProtiZastupitelstvo města s ohledem k malému zájmu prozatím odkládá další prodej pozemků na RD v lokalitě Klafar III. Zastupitelstvo… Neschváleno Detail
8. 9. 2016 4 Rozpočtové opatření č. 5/2016ProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 s výjimkou položky 363.4. Územní plán, studie ve výši… Schváleno Detail
23. 6. 2016 8 Rozpočtové opatření č. 4/2016ProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně dodatku a vyjma položek 33.25 Mobilní pódium a… Neschváleno Detail
23. 6. 2016 11 Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopisProtiZastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup… Neschváleno Detail
12. 5. 2016 9 Návrh na vydání ÚP města Žďár n. S. opatřením obecné povahyProtiZastupitelstvo města stahuje projednání bodu 9 Návrh na vydání Územního plánu města Žďáru nad Sázavou. Neschváleno Detail
31. 3. 2016 7 Majetkoprávní jednáníProtiZastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000,-- Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj… Schváleno Detail
25. 2. 2016 1 Majetkoprávní jednáníProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Neschváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz