Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
6. 9. 2018 4 Strategie CentrumZdržela seZastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál STRATEGIE CENTRUM. Neschváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníZdržela seZastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u… Schváleno Detail
21. 6. 2018 2 Finanční dar pro město ChustZdržela seZastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 235 tis. Kč partnerskému městu Chust v oblasti Zakarpatské… Neschváleno Detail
22. 3. 2018 15 Rezignace členů osadního výboru StržanovZdržela seZastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov, paní M. N. a pana M. Z., vyjadřuje členům osadního výboru… Schváleno Detail
14. 12. 2017 2 Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020Zdržela seZastupitelstvo města pro projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020… Neschváleno Detail
2. 11. 2017 4 Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboruZdržela seZastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov a vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnosti… Schváleno Detail
2. 11. 2017 11 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejnýchZdržela seZastupitelstvo města po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č.4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku… Neschváleno Detail
2. 11. 2017 16 Odměny členům zastupitelstva města od 1.1.2018Zdržela seZastupitelstvo města stanovuje odměnu neuvolněných členů zastupitelstva města dle návrhu II předloženého materiálu. Schváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceZdržela seZastupitelstvo města ukládá vedení města, aby vyvíjelo maximální úsilí k zajištění převodu plochy hřiště s umělým povrchem do… Neschváleno Detail
18. 5. 2017 6 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných Zdržela seZastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku… Neschváleno Detail
23. 3. 2017 6 Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017Zdržela seZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č.… Schváleno Detail
23. 3. 2017 16 Majetkoprávní jednáníZdržela se1. Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje neuplatnění předkupního práva města k nemovitostem - pozemku p. č. 2041/11 –… Schváleno Detail
23. 3. 2017 18 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prosZdržela seZastupitelstvo města stahuje bod č. 18 z tohoto jednání. Schváleno Detail
15. 12. 2016 3 Návrh rozpočtu města na rok 2017Zdržela seZastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě příznivého vývoje daňových příjmů nad rámec rozpočtu roku 2017 navrhla… Neschváleno Detail
10. 11. 2016 7 Majetkoprávní jednáníZdržela seZastupitelstvo města nebude projednávat bod 7.k na jednání dnešního zastupitelstva. Neschváleno Detail
10. 11. 2016 7 Majetkoprávní jednáníZdržela seZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Neschváleno Detail
8. 9. 2016 2 Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ul. Hrnčířská Zdržela seProdej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská Zastupitelstvo města vědomo si své odpovědnosti za… Neschváleno Detail
8. 9. 2016 7 Žádost o změnu č. 4 ÚP města Žďár nad Sázavou za období 1 – 8/ 2016Zdržela seZastupitelstvo města po projednání schvaluje: •Návrh p. Pavla Krčála na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníZdržela seZastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků dle GP č. 4082-44/2016 pro rozdělení pozemku, a to: z části pův. p. č. 1968 – ost.… Schváleno Detail
23. 6. 2016 11 Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopisZdržela seZastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup… Neschváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz