Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
8. 9. 2016 7 Žádost o změnu č. 4 ÚP města Žďár nad Sázavou za období 1 – 8/ 2016ProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje: •Návrh Ing. Jaroslava Hajátka, Ivety Hajátkové, JUDr. Vlasty Pavlíčkové a Reginy… Schváleno Detail
8. 9. 2016 8 Návrh na vydání Územního plánu Žďár nad Sázavou opatřením obecné povahyProZastupitelstvo města po projednání: I. Ověřilo před vydáním územního plánu Žďár nad Sázavou jeho soulad s Politikou územního… Schváleno Detail
8. 9. 2016 9 Strategie rozvoje městaProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Strategii rozvoje města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění – opatření C1.3 nově zní… Schváleno Detail
8. 9. 2016 10 Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad SázavouProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou v předloženém znění. Schváleno Detail
23. 6. 2016 1 Závěrečná zpráva UNESCOProZastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví… Schváleno Detail
23. 6. 2016 2 Dodatek zřizovací listiny PO MŠ Žďár nad SázavouProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková… Schváleno Detail
23. 6. 2016 3 Přijetí finančních darů Kraje Vysočina na rok 2016ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2, předmětem kterého je upřesnění výměry pozemků, prodávaných v… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. J.E.… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníZdržela seZastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků dle GP č. 4082-44/2016 pro rozdělení pozemku, a to: z části pův. p. č. 1968 – ost.… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání vyhovuje žádosti p. M. M. a schvaluje prominutí zbývající části dlužného nezaplaceného… Schváleno Detail
23. 6. 2016 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Krajským… Schváleno Detail
23. 6. 2016 5 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojůProZastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v… Schváleno Detail
23. 6. 2016 6 Závěrečný účet města za rok 2015ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Hospodaření města za rok 2015 – Závěrečný účet města bez výhrad - Zprávu o… Schváleno Detail
23. 6. 2016 7 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 - Úhradu jednorázového poplatku… Schváleno Detail
23. 6. 2016 8 Rozpočtové opatření č. 4/2016ProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně dodatku a vyjma položek 33.25 Mobilní pódium a… Neschváleno Detail
23. 6. 2016 8 Rozpočtové opatření č. 4/2016ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 vč. dodatku. Neschváleno Detail
23. 6. 2016 8 Rozpočtové opatření č. 4/2016ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně dodatku vyjma položky 363.4 Územní plán, studie… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz