Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Schváleno Detail
6. 9. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Schváleno Detail
6. 9. 2018 7 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad SázavouProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad… Neschváleno Detail
6. 9. 2018 8 Dohoda o vzájemné spolupráciPro1. Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení č.j. 12/2016/MST/6 ze dne 25.2.2016 v části výše procentního plnění a tím i… Schváleno Detail
6. 9. 2018 9 Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomocProZastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 600.000,- Kč se splatností do 31.12… Schváleno Detail
6. 9. 2018 10 PO MŠ Žďár nad Sázavou – návratná finanční výpomocProZastupitelstvo města po projednání schvaluje dohodu o návratné finanční výpomoci pro PO MŠ dle předloženého návrhu (příloha č. 1). Schváleno Detail
6. 9. 2018 11 Rozpočtové opatření č. 5/2018ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 vč. poskytnutí návratné finanční výpomoci PO MŠ a vč.… Schváleno Detail
21. 6. 2018 1 Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCOProZastupitelstvo města schvaluje návrh závěrečného účtu a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví… Schváleno Detail
21. 6. 2018 2 Finanční dar pro město ChustZdržela seZastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 235 tis. Kč partnerskému městu Chust v oblasti Zakarpatské… Neschváleno Detail
21. 6. 2018 2 Finanční dar pro město ChustProZastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč partnerskému městu Chust v oblasti Zakarpatské… Schváleno Detail
21. 6. 2018 3 Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018ProZastupitelstvo města schvaluje finanční dar Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními… Schváleno Detail
21. 6. 2018 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č. 8141 –… Schváleno Detail
21. 6. 2018 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u… Schváleno Detail
21. 6. 2018 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad… Schváleno Detail
21. 6. 2018 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru… Schváleno Detail
21. 6. 2018 4 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
21. 6. 2018 5 Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad SázavouPro1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 2.… Schváleno Detail
21. 6. 2018 6 Centrum sociálních služeb města Žďár nad SázavouProZastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „Centrum sociálních služeb“ (ul. Dvořákova… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz