Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
22. 10. 2015 4 Rozpočtové opatření č. 7/2015ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 včetně dodatku. Schváleno Detail
22. 10. 2015 5 Zápis z kontrolního výboru dne 23. 9. 2015ProZastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23. 9. 2015 Schváleno Detail
22. 10. 2015 6 Zápis ze zasedání finančního výboruProZastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 20. 10. 2015. Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – části p.č. 2035/3 – orná… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5339 – trvalý… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9026 – orná půda… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9014 – orná půda… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5529 – ostatní… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku z vlastnictví ZO OS KOVO ŽĎAS se sídlem Strojírenská 675/6, Žďár nad… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví M.V. Praha 10,… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města: - rozhodlo odstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská… Schváleno Detail
3. 9. 2015 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města rozhodlo nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz