Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
21. 6. 2018 7 Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017, Přezkoumání hospodaření města za rok 2017ProZastupitelstvo města po projednání: - Schvaluje Hospodaření města za rok 2017 – Závěrečný účet města bez výhrad - Schvaluje… Schváleno Detail
21. 6. 2018 8 Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2017ProZastupitelstvo města rozhodlo počtem 20 hlasů, že schvaluje účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou v rozsahu předložených… Schváleno Detail
21. 6. 2018 9 Zhodnocení finančních prostředků 05/2017 – 05/2018ProZastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zhodnocení finančních prostředků města za období 05/2017 – 05/2018. Schváleno Detail
21. 6. 2018 10 Rozpočtové opatření č. 4/2018ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 včetně dodatku. Schváleno Detail
21. 6. 2018 11 Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žďáru nad SázavouProZastupitelstvo města po projednání stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na 27. Schváleno Detail
21. 6. 2018 12 Doplnění VPS k zadávání veřejných zakázek pro svazek obcí Subregion Velké Dářko a obec ŠkrdloviceProZastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy se svazkem obcí Subregion Velké Dářko a obcí Škrdlovice dle… Schváleno Detail
17. 5. 2018 1 Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcíchProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích s… Schváleno Detail
17. 5. 2018 2 Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č.1/2018 o místním poplatku za… Schváleno Detail
17. 5. 2018 3 Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na MoravěProZastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková… Schváleno Detail
17. 5. 2018 4 Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 201ProZastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb… Schváleno Detail
17. 5. 2018 5 Veřejnoprávní smlouvy – dotaceProZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníPro1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města ukládá vedení města, aby jednalo se společností Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, Měřín o možnosti nabytí a… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing.… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, která byla dne 26. 3… Schváleno Detail
17. 5. 2018 6 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz