Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
17. 5. 2018 7 Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad SázavouPro1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 2.… Schváleno Detail
17. 5. 2018 8 Rozpočtové opatření č. 3/2018ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 včetně dodatku. Schváleno Detail
22. 3. 2018 1 Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/městNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání bere na vědomí „Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst –… Schváleno Detail
22. 3. 2018 2 Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2018“ mezi… Schváleno Detail
22. 3. 2018 3 Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1… Schváleno Detail
22. 3. 2018 4 Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle… Schváleno Detail
22. 3. 2018 5 Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018NehlasovalaZastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č.… Schváleno Detail
22. 3. 2018 6 Rozpočtové opatření č. 1/2018NehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Finanční vypořádání roku 2017 - Rozpočtové opatření č. 1/2018 Schváleno Detail
22. 3. 2018 7 Rozpočtové opatření č. 2/2018NehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje položku 361.11 – Dolní ComGate sociální zařízení ve výši 5 mil. Kč v rozpočtovém… Schváleno Detail
22. 3. 2018 7 Rozpočtové opatření č. 2/2018ProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, včetně dodatku, mimo položky 35.04 – Technické… Neschváleno Detail
22. 3. 2018 7 Rozpočtové opatření č. 2/2018ProtiZastupitelstvo města schvaluje rezervaci finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč z Fondu správy finančních prostředků na velké… Neschváleno Detail
22. 3. 2018 7 Rozpočtové opatření č. 2/2018ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, včetně dodatku. Schváleno Detail
22. 3. 2018 8 Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018NehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č.… Schváleno Detail
22. 3. 2018 9 Udělení ocenění města Žďáru nad SázavouProZastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění. Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníPro1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 10. 2015 na… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitostí dle návrhu GP č. 4317-4/2018 pro rozdělení… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníNehlasovalaZastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitostí - směnu pozemků, a to: - p. č. 7970 – orná půda… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle GP č. 4316-6/2018 ze dne 23. 1. 2018 pro rozdělení pozemku z… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz