Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníPro1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. S.,… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. S., ZR ,a… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ve výši id. 1… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle vyhotoveného GP… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže (dosud není zapsaná v katastru nemovitostí)… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě, uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem ve Žďáře nad… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďár nad Sázavou z… Schváleno Detail
22. 3. 2018 10 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu. Schváleno Detail
22. 3. 2018 11 Prevence kriminality městaProZastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok… Schváleno Detail
22. 3. 2018 12 Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017. Schváleno Detail
22. 3. 2018 13 Doplnění Místního plánu inkluzeProZastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění Místního plánu inkluze o aktivitu Koordinátor inkluze ve škole, pro potřeby… Schváleno Detail
22. 3. 2018 14 Participativní rozpočetProZastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2019 do… Schváleno Detail
22. 3. 2018 15 Rezignace členů osadního výboru StržanovZdržela seZastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov, paní M. N. a pana M. Z., vyjadřuje členům osadního výboru… Schváleno Detail
8. 2. 2018 1 Majetkoprávní jednání ProZastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako… Schváleno Detail
8. 2. 2018 1 Majetkoprávní jednání ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Ing. L. K. Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní… Schváleno Detail
8. 2. 2018 1 Majetkoprávní jednání ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle zhotoveného GP č. 851-114/2017 ze dne 29. 11. 2017 pro… Schváleno Detail
8. 2. 2018 1 Majetkoprávní jednání ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to: 1. části pozemku p. č… Schváleno Detail
8. 2. 2018 2 Prodej pozemků pro řadové RD ProZastupitelstvo města schvaluje: 1.Prodej části pozemku p.č. 8036/4 orná půda a části pozemku p.č. 8037/2, orná půda, zapsaných v… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz