Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
8. 2. 2018 3 Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad SázavouNehlasovala1.Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 2… Schváleno Detail
8. 2. 2018 4 Žádost o změnu územního plánu městaProZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Návrh p. J. M. a p . L. M. na pořízení změny územního plánu Žďáru nad Sázavou v… Schváleno Detail
8. 2. 2018 5 Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnoceníProZastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova… Schváleno Detail
8. 2. 2018 6 Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA z. s.ProZastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA z. s. se sídlem Pod… Schváleno Detail
14. 12. 2017 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 … Schváleno Detail
14. 12. 2017 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru… Schváleno Detail
14. 12. 2017 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou,… Schváleno Detail
14. 12. 2017 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. J. L. ZR 7, zapsaných v… Schváleno Detail
14. 12. 2017 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. R.… Schváleno Detail
14. 12. 2017 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností… Schváleno Detail
14. 12. 2017 1 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti… Schváleno Detail
14. 12. 2017 2 Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020Zdržela seZastupitelstvo města pro projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020… Neschváleno Detail
14. 12. 2017 2 Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020. Schváleno Detail
14. 12. 2017 3 Rozpočtové opatření č. 8/2017ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 včetně dodatku. Schváleno Detail
14. 12. 2017 4 Rozpočet města na rok 2018ProZastupitelstvo města schvaluje zvýšení položky Financování – Převod neukončených akcí předchozího roku o 7 mil. Kč a zařazení… Schváleno Detail
14. 12. 2017 4 Rozpočet města na rok 2018ProZastupitelstvo města po projednání: Schvaluje rozpočet města na rok 2018 v upraveném znění Schvaluje rozpočtový výhled na roky… Schváleno Detail
2. 11. 2017 1 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městaProZastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění. Schváleno Detail
2. 11. 2017 2 Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad SázavouProZastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení čestného občanství paní Jaroslavě Doležalové za mimořádnou statečnost a… Schváleno Detail
2. 11. 2017 3 Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018ProtiZastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v předloženém znění: KULTURA… Schváleno Detail
2. 11. 2017 4 Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboruZdržela seZastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov a vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnosti… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz