Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasovala Mgr. Ludmila Řezníčková (ANO 2011)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
22. 6. 2017 3 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR … Schváleno Detail
22. 6. 2017 3 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví M.K. Ostrov… Schváleno Detail
22. 6. 2017 3 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti… Schváleno Detail
22. 6. 2017 3 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 9512/2 –… Schváleno Detail
22. 6. 2017 3 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze… Schváleno Detail
22. 6. 2017 3 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení staveb – dřevěných plastik v celkové částce 40.100 Kč, dle předloženého… Schváleno Detail
22. 6. 2017 4 Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar IIIProZastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III dle… Schváleno Detail
22. 6. 2017 5 Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice HrnčířsProZastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice Hrnčířská dle… Schváleno Detail
22. 6. 2017 6 Názvy ulice – Klafar III, C2ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar III, C2, K Milířům a Barvířská. Schváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceProtiZastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n. S.“, zaměřenou na výměnu stávajícího… Neschváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceProZastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n. S.“, zaměřenou na výměnu stávajícího… Schváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceProZastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT na tuto akci, schvaluje její předfinancování z rozpočtu města a… Schváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceProZastupitelstvo města deklaruje, že urbanistická studie Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou z roku 2012 je hlavním… Neschváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceProtiZastupitelstvo města ukládá vedení města, aby v budoucnu bylo dle této studie Revitalizace sportovní zóny postupováno. Neschváleno Detail
22. 6. 2017 7 Revitalizace sportovní zóny – dotaceZdržela seZastupitelstvo města ukládá vedení města, aby vyvíjelo maximální úsilí k zajištění převodu plochy hřiště s umělým povrchem do… Neschváleno Detail
22. 6. 2017 8 Finanční dary Kraje Vysočina za rok 2017ProZastupitelstvo města schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění… Schváleno Detail
22. 6. 2017 9 Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TAProZastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod… Schváleno Detail
22. 6. 2017 10 Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCOProZastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví… Schváleno Detail
22. 6. 2017 11 Rozpočtové opatření č. 4/2017ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně dodatku. Schváleno Detail
18. 5. 2017 1 Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ProZastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“… Schváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz