Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Jak hlasoval JUDr. Miloš Jirman (TOP 09)

Zobrazit hlasování:
Datum Bod Hlas Usnesení
18. 5. 2017 1 Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“NepřítomenZastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“… Schváleno Detail
18. 5. 2017 2 Rozpočtové opatření č. 3/2017ProZastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.05 – Dotace MHD o 1.300 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017. Schváleno Detail
18. 5. 2017 2 Rozpočtové opatření č. 3/2017NehlasovalZastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.18 Zastávky MHD Klafar o 3.000 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017. Schváleno Detail
18. 5. 2017 2 Rozpočtové opatření č. 3/2017ProZastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 361.11 – Streetpark o 3.040 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017. Schváleno Detail
18. 5. 2017 2 Rozpočtové opatření č. 3/2017Zdržel seZastupitelstvo města schvaluje navýšeni položky 363.07 – Projekty o 2.000 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017. Schváleno Detail
18. 5. 2017 2 Rozpočtové opatření č. 3/2017ProZastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 včetně dodatku. Schváleno Detail
18. 5. 2017 3 Žádost o změnu PRVK Kraje Vysočina, Žďár n. S., část RadonínProZastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh dílčí změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, jak jej… Schváleno Detail
18. 5. 2017 4 Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušeníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Podnět ke zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ a… Schváleno Detail
18. 5. 2017 5 Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboruProZastupitelstvo města po projednání: 1) Bere na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka Roseckého na člena finančního výboru a vyjadřuje mu… Schváleno Detail
18. 5. 2017 6 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných ProZastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku… Neschváleno Detail
18. 5. 2017 6 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných ProZastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů F. a… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům, a to p. č. 8975 – orná půda ve výměře… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a top. č. 9062 – orná půda ve… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníNehlasovalZastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý… Neschváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníZdržel seZastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý… Neschváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníProZastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to p. č. 637/2 – trvalý travní porost ve… Schváleno Detail
18. 5. 2017 7 Majetkoprávní jednáníZdržel seZastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře… Neschváleno Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz